Web dizajn & Razvoj web i mobilnih aplikacija, Beograd, Srbija.

MM Studio - Web dizajn & Razvoj web i mobilnih aplikacija, Beograd, Srbija

Web dizajn, Prilagodljivi web dizajn i Korporativni sajtovi

Web sajtovi

Da biste pružili najkvalitetnije iskustvo svojim korisnicima, morate biti jedan od njih i dobro poznavati njihove potrebe. U zavisnosti od vašeg poslovnog modela, mi vam pružamo sve mogućnosti od kojih je na vama da izaberete onu koja će najviše odgovarati vašim korisnicima, a osiguraće vam njihovu lojalnost i uveriće ih da cenite njihovo vreme.

Uspešan komercijalni sajt mora da zadovolji nekoliko uslova: bogat sadržaj, konkurentan spektar cena, jednostavnost korišćenja i brzinu.

Trgovina putem interneta postaje sve brže najpristupačniji vid trgovanja. S tim na umu, naša politika poslovanja ide u korak sa izazovima i promenama, pa smo stvorili poseban koncept kombinacijom tradicionalnih struktura sa dizajnom i inovacijama u kreativnoj industriji.

Zadovoljavanje različitih potreba nije lak zadatak, ali smo na tom putu izgradili principe i sada možemo da vam predstavimo sve dobre strane konzumerizma na kojima možete zasnivati svoje celokupno poslovanje.

Web dizajn | MM Studio Beograd, Srbija

Komercijalni sajtovi E-commerce

Komercijalni sajtovi

Da biste pružili najkvalitetnije iskustvo svojim korisnicima, morate biti jedan od njih i dobro poznavati njihove potrebe. U zavisnosti od vašeg poslovnog modela, mi vam pružamo sve mogućnosti od kojih je na vama da izaberete onu koja će najviše odgovarati vašim korisnicima, a osiguraće vam njihovu lojalnost i uveriće ih da cenite njihovo vreme.

Uspešan komercijalni sajt mora da zadovolji nekoliko uslova: bogat sadržaj, konkurentan spektar cena, jednostavnost korišćenja i brzinu.

Trgovina putem interneta postaje sve brže najpristupačniji vid trgovanja. S tim na umu, naša politika poslovanja ide u korak sa izazovima i promenama, pa smo stvorili poseban koncept kombinacijom tradicionalnih struktura sa dizajnom i inovacijama u kreativnoj industriji.

Zadovoljavanje različitih potreba nije lak zadatak, ali smo na tom putu izgradili principe i sada možemo da vam predstavimo sve dobre strane konzumerizma na kojima možete zasnivati svoje celokupno poslovanje.

Resposive Web Design and Development | MM Studio, Beograd, Srbija

Prilagodljivi web dizajn

Kako biste osigurali lojalnost svojih pratilaca/klijenata, morate prihvatiti brze i neprekidne promene digitalnog okruženja. Koristeći prilagodljivi dizajn svojih sajtova osiguravate mesto na samom vrhu internet tehnologija. Lojalnost i poverenje se postiže pružanjem mogućnosti da ste u svakom trenutku u kontaktu sa svojim potencijalnim i stalnim klijentima, bez obzira na veličinu i vrstu uređaja koje koriste.

Klijenti uvek traže dostpunost i mogućnost povezivanja, zbog toga je praćenje novih trendova razvoja i dizajna imperativ. Služeći se prednostima tehnoloških trendova, osvajate nova neograničena tržišta što rezultira pružanjem najboljih mogućih korisničkih iskustava.

Web Design MM Studio, Belgrade, Serbia

Korporativni sajtovi Web dizajn & Razvoj aplikacija, MM Studio Four

Korporativni sajtovi

Kreiranje korporativne slike se ne zasniva na vizuelnom identitetu, kako se često misli, već na čistoj poruci koja se prezentuje postojećem i potencijalnom tržištu. Sajt vaše kompanije prenosi poruku i misiju bez radnog vremena, a sadržajem i informacijama vrši pasivnu selekciju budućih korisnika vaših usluga i sprema ih na delanje.

Kada izaberete idealnu poruku, naša obaveza je da je oblikujemo i predstavimo na adekvatan, prijemčiv način koji donosi očekivane rezultate.

Dizajn za najbolje moguće korisničko iskustvo - UI/UX

Dizajn za najbolje moguće korisničko iskustvo - UI/UX

Način na koji postavite svoje internet poslovanje će direktno uticati na zadovoljstvo vaših klijenata, cenu proizvoda, produktivnost, efektivnost i efikasnost ali i profitabilnost. U razumevanje kompleksnosti odnosa između krajnjeg korisnika i performansi i dizajna, uložili smo dosta vremena i sada uspevamo da zadovoljimo i najosetljivije korisnike, kao i poslovne modele najšireg opsega i sa svim svojim posebnostima.

Mi znamo da vam nije potrebna samo estetski prihvatljiva prezentacija, već sredina koja je prijatna i jednostavna za korišćenje. Svaki model ima svoje specifične zahteve koji se moraju uklopiti sa zahtevima krajnjih potrošaća ukoliko vam je uspeh cilj ili motivacija korisnika.

Iz svog iskustva znamo da se nikada ne bismo vratili na sajt na kome ne možemo lako i brzo dobiti željene rezultate. Zbog toga pružamo mogućnost da zadovoljimo svaki poslovni koncept i svakog krajnjeg korisnika, kroz detaljnu analizu i razumevanje potreba sa jedne i druge strane. Uspešnost naših projekata je lako merljiva kroz odnose sa konkurencijom i zadovoljstvo vaših klijenata.

Drugi segment se odnosi na vezu korisnika i računara, pa se naše delovanje svodi i na razumevanje ergonomskih pravila. Pored čiste korisnosti i dostupnosti, kao najvažnije kategorije, u ovom polju se intenzitet uspeha meri profesionalizmom i kreativnošću sa ciljem da se dostignu očekivani, razumljivi i najbolji mogući rezultati.

Pomerite klizač

Dizajn za najbolje moguće korisničko iskustvo - UI/UX, MM Studio, Beograd, Srbija Dizajn za najbolje moguće korisničko iskustvo - UI/UX, MM Studio, Beograd, Srbija

Tehnologije koje upotrebljavamo u MM Studio, Beograd, Srbija

Tehnologije

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • HTML 5
  • CSS
  • OOCSS
  • JavaScript
  • jQuery Framework
  • Backbone.JS
  • Git source control
MM Studio nominees for awards